LA JOGUINA, RECURS VITAL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL NADÓ

Quan neix el nostre nadó, i volem comprar la seva primera joguina, comencen a surgirnos dubtes de què és el millor, el més adequat, què he de tenir en compte …

Quan un nadó està utilitzant una joguina, està activant i desenvolupant tots els seus sentits: tacte, vista, oïda …. Estan en una etapa de gran curiositat per tot el que els envolta, i la joguina és una porta que els obre al món amb infinitat d’experiències noves.

Per això, és vital saber seleccionar o disposar de la informació necessària per adquirir la joguina més adient.

El més important a l’hora de fer una elecció serà que la joguina s’adeqüi a la seva etapa de creixement, perquè així s’estimularà amb més garanties el seu desenvolupament cognitiu. A més, tinguem en compte que l’aprenentatge significatiu s’aconsegueix mitjançant emocions i vivències, no per abstracció. Per aquest motiu, hem de fixar-nos en joguines que atenguin aquests aspectes i que requereixin de creativitat evitant els mecanicismes. En aquest sentit, alguns exemples són per exemple les joguines Montessori o Waldorf, un clar exemple d’una adquisició funcional i pràctica per estimular el raonament creatiu, el pensament lliure i l’autonomia.

No oblidem les joguines que requereixen de cooperació amb els iguals, o fins i tot on l’adult pugui intervenir, perquè la interacció és molt important també per aconseguir un aprenentatge significatiu.

Per tant, dediquem temps, que no necessàriament són recursos econòmics, per fer la millor selecció de la joguina que posem a les mans, perquè d’això també dependrà del què els aportem per al seu desenvolupament motor, cognitiu i funcional.